เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 09.00 น.  ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รพ.สต.ปลาโหล จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว คือ นายสมร พานเหลือ อายุ 64 ปี ซึ่งมีผู้อาศัยทั้งหมด 6 คน อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563  เวลา 15.00 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 3,000 รวม 6,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ไข่ไก่ 1 แผง น้ำดื่ม 1 แพ็ค หน้ากากอนามัย 4 ชิ้น ที่นอนปิคนิค 2 ผืน ชุดเครื่องครัว 1 ชุด  ผ้าห่ม 3 ผืน มุ้ง 2 หลัง และนมจืด 2 ลัง

ทั้งนี้ ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป
– เวลา 10.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบห้องน้ำ ให้แก่ นายสมควร ขาระคันไชย อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย/พิการตาบอดทั้งสองข้าง และภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นระยะเวลา 15 ปี มีฐานะยากจน พักผู้อาศัยอยู่กับมารดา ภรรยา และหลาน รวมจำนวน 4 คน ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถขึ้นลงบ้านเพื่อเข้าห้องน้ำได้ เนื่องจากตาบอด และห้องน้ำเดิมชำรุด อยู่ห่างไกลจากตัวบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ตามโครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ  2563 จำนวน 15,000 บาท และงบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5,000 บาท รวม 20,000 บาท

โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค ไข่ไก่ 1 แผง สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 11.00 น. ร่วมกับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ รพ.สต.ปลาโหล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง /ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ และตำบลปลาโหล จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางเปี่ยง อินธิดา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล  : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/กระดูกสะโพกหัก เนื่องจากหกล้ม
2. นางสาวลลิตา ไชยแสน อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยโรคสมองบวมน้ำตั้งแต่กำเนิด (เด็กหัวโต)
     โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค ไข่ไก่ 2 แผง สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว