เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น