เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่17 ธันวาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอบางขัน จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นายศรชัย วรภักดี์
2.นางสาวเปรมวดี ชูแก้ว
3.นางอิ่ม ศรีสดสุข
4.นายชูศักดิ์ พลพฤติ
5.ด.ช รัชชานนท์ ศรีสะอาด
6.นายเศกอรุณ ศิริพงค์