เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยมี นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับและอำนวยควาสะดวกในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย และดวงตา 4 ราย มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ครบ 16 ครั้ง 2 ราย และ 24 ครั้ง 2 ราย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 187 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 74,800 ซี.ซี.