เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ให้การตอนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ และมีนักศึกษาที่ให้บริการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกรายทั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,800 ซี.ซี.