เลือกหน้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดและนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีตำบลมุกดาหารลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายธีรพัฒน์ ศรีโยหะ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ 6 ต. มุก อ.เมือง จ. มุกดาการ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ข้าวสารจำนวน 5 กิโลกรัม และจะดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคให้ร่วมทำบุญในการก่อสร้างบ้านในลำดับต่อไป
2. นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ข้าวสารจำนวน 5 กิโลกรัม และจะดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคให้ร่วมทำบุญในการก่อสร้างบ้านในลำดับต่อไป
3. เทศบาลตำบลมุก ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ ข้าวสารจำนวน 5 กิโลกรัม และจะดำเนินการ ของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านในลำดับต่อไป
4. สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการของบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป