เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงินสด จำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น  พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางถ่าย แซ่จิ๋ว อายุ 106 ปี
2.นางอิ้น วงศ์มี อายุ 101 ปี
3.นางยี ฉิมพลี อายุ 101 ปี
4.นางนิน คำนวนจิตร อายุ 103 ปี
5.นางมิตร นะประสิทธ์ อายุ 101 ปี