เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายณรงค์  จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมโครงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี บ้านน้ำมี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย