เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ โรคลมชัก บ้านหนองพะเนาว์ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.สว่างแดนดิน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของกิ่งกาชาดฯ ก่อนหน้านี้พบว่าผู้พิการรายนี้เป็นผู้ให้การช่วยเหลือสังคม และประกอบอาชีพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยดีมาตลอด และมีความต้องการจักรยานสามล้อเพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น มอบจักรยานสามล้อ ถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น