เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ผู้ยากไร้ ราย น.ส.สมพงษ์ วรรณไชย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 229 ม. 3 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยได้รับการสนับสนุน การก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จากอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาดินดำ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ ครอบครัวผู้ยากไร้ดังกล่าว

Tags: เลย