เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากและกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก ร่วมเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงอายุยากไร้ ราย นางปวน วงษ์จ่า เป็นผู้สูงอายุและต้องดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง 2 คน มีเพียงรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ รายได้ไม่เพียงพอ มีฐานะยากจน ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป 

Tags: ตาก