เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก       จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยางและกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 9849 หมู่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง ร่วมเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงยากไร้ ราย นางเงิน เชียงแก้ว อายุ 86 ปี มีปัญหาคือสายตาเริ่มมองไม่เห็น โดยอาศัยอยู่กับลูก 1 คน กับ หลาน 2 คน (หลานคนโตเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย หลานคนเล็กเรียนระดับชั้นประถม) และต้องดูแลลูกสะใภ้ที่เป็นคนพิการด้านสติปัญญา โดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันรับเงิน 800 บาทและเบี้ยยังชีพคนพิการปัจจุบันรับเงิน 800 บาท รายได้ไม่เพียงพอและมีฐานะยากจน ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป 

Tags: ตาก