เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ พื้นที่อำเภอสิชล จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.นายเอี่ยม เชาวลิตร
2.นายโชคดี คิดเหมาะ
3.นางคล่อง เสียงใหญ่
4.นายพิชิต ชูรัตน์
5.นางคล่ำ เมืองด้วง
6.นางสมเจตน์ แซ่เฮง
7.นางสารีย์ พรหมแก้ว
8.นายสมศักดิ์ บัวแก้ว
9.นายสงบ แซ่แต้
10.นายสวัสดิ์ มะลิเผือก