เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดดอนนกเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี และ อสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยม นางสาวอรวรรณ ช่อดอกไม้ อายุ 17 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่ที่ 4 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจาก นางสาวอรวรรณฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ และต้องเลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น