เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง รายนางภัสพร สิทธิพรหม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 9,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม แอลกอฮอล์น้ำ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือเบื้องต้น ครั้งนี้ มีผู้แทนนายอำเภอหนองหาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย