เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 55 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 6 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 5 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) อย่างเคร่งครัด