เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน จากนั้น องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทาน(จำนวน 990 ชุด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ แก่นางสงวน บุญสนอง (มารดาของนายคนอง บุญสนอง ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย) และมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1 ชุด ในการนี้ นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธี