เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดดอนนกเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีและ อสม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยม นางสาวอรวรรณ ช่อดอกไม้  อายุ 17 ปีบ้านเลขที่ 244/7  ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบัน นางสาวอรวรรณฯ อยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่ที่ 4  ถนนการุณราษฎร์  ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก นางสาวอรวรรณฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ และต้องเลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น