เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับอำเภอบ้านแฮด และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 109 ราย ได้โลหิต จำนวน 43,200 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 16 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 28 ราย