เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ อำเภอด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 127 ยูนิต ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 57,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

Tags: เลย