เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” ให้ด้วยหัวใจ โลหิตช่วยชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  21 ตุลาคม 2563 ณ  ศาลาเอนกประสงค์  รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระอำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราขการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 85 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 71 ยูนิต  (คิดเป็น 21,850 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 14 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 8 ราย