เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอท่าศาลา จำนวน 11 ราย ดังนี้
1.นายสมชาย สุุนันชู 
2.นายเจ๊ะโหมง โต๊ะเต้
3.นายหมูด หมินแสล้
4.นายจำนงค์ รอบคอบ
5.นางสาวบุญภา เพ็ชรพราย
6.นางบัวศรี สีแสง
7.นางสาวบุญเวียง นาคปรก
8.นายประดิษฐ เพชรมณี
9.นายโปรย ทรัพย์มี
11.นางสาวพิกุล สิงหวรรณกุล
11.นายมนบ สังข์นุ่น