เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอแวงน้อย และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 151 ราย ได้โลหิต จำนวน 60,000 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 26 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 19 ราย