เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายประเวศน์ ไทยประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ได้แก่ กระเป๋าเป้  จำนวน 248 ชุดและ อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน จำนวน 1 ชุดเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ด้วย โดยมี นายธีระพงษ์ อินทสโรผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12  เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายสุชาติ แสงพรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานฯ
ในการนี้ นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ได้ร่วมในพิธีฯ ด้วย ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12   ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี