เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ สาธารณสุขอำเภอเวียงสระและ บ้านรักษ์สุขภาพโยคะ ตลาดแม่โสภาร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตลาดนัดแม่โสภาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียงสระกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระนายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอเวียงสระและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 182 รายได้รับโลหิต  จำนวน 149 ยูนิต  (คิดเป็น 52,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 33 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 2 ราย