เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 58 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 9 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) อย่างเคร่งครัด

Tags: เลย