เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอชนบท และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 134 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,600 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 13 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 29 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 31 ราย