เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม, และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 252 ราย รวมได้โลหิตทั้งสิ้น 100,800 ซีซี มีผู้บริจาคครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย และผู้บริจาคครบ 24 ครั้ง จำนวน 3 ราย