เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พร้อมมอบถุงยังชีพจากกาชาด จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นางช่าย ใสสาคร
2. นายมานุ นิยมทัศน์
3. นางสาวจรัส ยอดย้อย
4. นางสาววลีพร คำหลง
5. นางบุญช่วย ฤทธิรงศ์
6. นายศิริ ฤทธิรงศ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีม่วง
8. นางสาวนกเล็ก เอมโอษฐ์
9. นางทองมา เอมโอษฐ์
10. นายประกอบ แป้งหอม
ในเขตพื้นที่ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์