เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ราย นางอุดม ฤทธิ์เดช บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ 3 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มอบไม้ฝาเฌอร่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง สนับสนุนช่างก่อสร้าง