เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/กรรมการหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ใน ปีการศึกษา 2563  จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมทำโรงทานอาหารกลางวันให้กับผู้เข้ารับทุนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

Tags: เลย