เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ กองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์(พื้นที่ ก) อาคารพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 75 ราย ได้โลหิตจำนวน 40 ราย/ยูนิต คิดเป็น 18,000 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 6 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 4 ราย
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นอย่างดียิ่ง วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 94 ชิ้น จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้