เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 54 ราย แต่ได้โลหิตจำนวน 28 ราย/ยูนิต เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดไม่ผ่านเกณฑ์ และผู้บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 1 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พลตำรวจตรีมาโนช มีสกุลคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) อย่างเคร่งครัด