เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดแพร่ (ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 62 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 31 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 31 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) อย่างเคร่งครัด