เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 38 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 27 ยูนิต  (คิดเป็น 9,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 8 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 4 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 50 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย