เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อม นายธีระพงค์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเหรัญญิก/ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยปลัดอำเภอเกาะสมุยร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับจากสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จำนวน 209 ชุดณ  วัดสว่างอารมณ์   ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี