เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง) และโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง)  ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ยูนิต ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 24,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 9 ราย

Tags: เลย