เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมคณะอาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก มีนักเรียนให้บริการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย และช่วยดูแลผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทั้งนี้ รวมมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 198 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 79,200 ซี.ซี.