เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปิดการอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจคนพิการ หลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ” จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ทั้งนี้ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ที่ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังสี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ โรงแรม42 ซีเดอะซิค โฮเทล  จังหวัดนครสวรรค์