เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายนพดล มามาก นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต จำนวน 3,000 บาท ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์