เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์อาจารย์ สม.4 กลุ่มงานอาจารย์ สฝร.ภ.8พร้อมด้วยนักเรียนพลตำรวจร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 85 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 85 ยูนิต  (คิดเป็น 29,750 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 20 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 200 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย