เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย รายนางอุไร  สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 7 ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น