เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ บ.ตั้งใจยนตรการ จก. สาขาวัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 110 ราย ได้โลหิต 86 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 34,400 ซีซี. มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย