เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง สาธารณสุขและจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลนครตรัง และอำเภอเมืองตรังจำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นายวินัย ง่วนสน อยู่บ้านเลขที่ 7 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
2. นางชวน บุญสนอง อยู่บ้านเลขที่ 83 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
3. นายอุทัย จันสุข อยู่บ้านเลขที่ 57 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
4. นายสุรสิทธิ์ ศรีนคร อยู่บ้านเลขที่ 108/1 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
5. นางสุคนธ์ ศรีนคร อยู่บ้านเลขที่ 74 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
6. นางสุพัต บางรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 86/1 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
7. นางเคลื่อม มีสิน อยู่บ้านเช่า ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
8. ด.ญ.กัญญาพัชร แสงแจ่ม อยู่บ้านเลขที่ 3/1 ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 7 ราย มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงมือยาง และผ้าเช็ดทำความสะอาด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น