เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอภูผาม่าน และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 109 ราย ได้โลหิต จำนวน 46,850 ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 14 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย