เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 217 ราย ได้โลหิต จำนวน 86,400 ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 52 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 51 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 54 ราย