เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.สต.บ้านภูวงน้อย, รพ.สต.บ้านคำบิด  ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง /ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ตำบลคำบ่อ และตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวจำปา แก้วอุ่นเรือน อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 69 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ ความดันโลหิตสูง
2. นางบุญสง่า โสภาคำ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอัลไซเมอร์ : มอบที่นอนลูกโป่งน้ำ จำนวน 1 ผืน เพื่อป้องกันแผลกดทับ
3. นางคอม โฮมวงค์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 16 ตำบลคำบ่อ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
4. เด็กหญิงจีระนันท์ อาจพันธุ์ อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 3 ตำบลคำบ่อ ผู้พิการตั้งแต่กำเนิด/ผู้ป่วยโรคลมชัก
5. นายนา แพงศรี อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลค้อเขียว ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 5 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว