เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอรัษฎา ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายดี กลับรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 160 ม.8 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
2. นายสมหมาย ธรรมกิจ อยู่บ้านเลขที่ 25/2 ม.15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
3. นายเฉือง ทองวาง อยู่บ้านบ้านเลขที่ 25 ม.3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
4. นายบุญริน เกิดความสุข อยู่บ้านเลขที่ 63 ม.4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 
5. น.ส.ศัสยมล พลรส อยู่บ้านเลขที่ 24/1 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 
6.นายสุชาติ ชูแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 187 ม.11 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น