เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ ,สมาชิก ,จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านควนสรรค์ หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1. มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน 
2. กล่าวเปิดงานโครงการฯ และกล่าวพบปะประชาชน 
3. มอบอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด(การท่องเที่ยวและการกีฬา) 
4. มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ 4 ชุด 
5. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 15 ทุน
6. ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด 
7. มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้จำนวน 115 อัน 
8. ร่วมเดินเยี่ยมชมหน่วยงานที่นำกิจกรรมมาให้บริการตามโครงการ “หน่วยบำรุงทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชชาชน” 
9. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย 
1. นางช่วย ขวัญเมือง อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 51 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 
2. นายจอม นาศรี อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 13 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
3. นางหนูพา รักชู อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 31 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
4. นายท้าม ซุ่มวุ้ง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 31/2 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง