เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอปะเหลียน เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอปะเหลียน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ เพื่อติดตามดูแลพัฒนาการอาการป่วย มอบเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นายศุภัควี ศิริพันธ์
2. ด.ช.ไฟซอล โส๊ะบีน 
3. นางจันทร์จิรา บุญเลิศกุล 
4. ด.ญ.สุนิษา โพชสาลี 
5. ด.ญ.มุสลิมะ รองรักษ์ 
6. นายกฤตพัฒน์ ฉิมเรือง 
7. นายอนันต์ ชายทุ่ย 
8. น.ส.นิศาชล หนูปาน 
9. นายเฉลิมพันธ์ พันธ์ุพิเชษฐ์